Informasjon om endodontisk behandling (rotfylling)

Tannleger med spesialistutdanning i endodonti har under sin 3 årige videreutdannelse gjennomgått relevant litteratur, samt praktisk klinisk trening i rotbehandling og smerteutredning.

Hensikten med rotbehandling er å opprettholde tannens funksjon ved å fjerne betent og/eller infisert vev i rotkanalen, samt å forebygge videre spredning av infeksjonen til omliggende kjeveben.

Basert på spesialistens undersøkelse av det aktuelle området og nødvendige røntgenbilder, presenteres diagnose, antatt prognose og behandlingsalternativer med kostnadsoverslag for pasienten.

Selve behandlingen er i de aller fleste tilfeller smertefri. Effekten av bedøvelsen kontrolleres før utrensingen av rotkanalene påbegynnes. Det er vanlig at tannen kjennes litt øm noen dager etter behandlingen. I sjeldne tilfeller kan det inntreffe akutte symptomer, men dette vil ikke ha innvirkning på prognosen.

Rotbehandling kan være både tidkrevende og vanskelig. Dette skyldes at røttene i mange tilfeller har flere kanaler, er bøyde eller kan ha forkalkninger som er til hinder for den desinfiserende utrensingen.

Avansert teknisk utstyr som f. eks. mikroskop er nødvendig for rasjonell behandling og for å spare tannsubstans. I noen få tilfeller suppleres det med et lite kirurgisk inngrep for å fjerne den infiserte rotspissen der konvensjonell behandling ikke har gitt forventet resultat.

Sykdom forårsaket av infeksjon i rotkanalen forekommer med og uten symptomer. Slike infeksjoner går ikke over av seg selv. Dersom tannen blir stående ubehandlet, kan den blusse opp og gi sterke smerter og hevelse.

Rotbehandling er i dag en hensiktsmessig og sikker behandlingsform. Prognosen er god med en vellykkethet på 80-95%. Det er viktig at den rotbehandlete tannen blir forseglet med en tett fylling eller krone. Dette hindrer at bakterier kommer ned i rotkanalene igjen med en eventuell ny infeksjon som resultat. Etter avsluttet behandling hos rotfyllingsspesialisten anmodes derfor pasienten om å ta kontakt med sin faste tannlege.