Historikk

Kort historikk om NEF:

NTFs Tidende høsten 1973:
Invitasjon til endodontiinteresserte om å melde seg for opprettelse av en seksjon for endodonti under Den norske tannlegeforening. Undertegnet Olav Molven, Leif Tronstad og Jarl Forsberg.

Bergen 11. oktober 1974:
Femten konstituerende deltagere valgte interimstyre for Seksjon for endodonti: Niels Danbolt, Jarl Forsberg, Hogne Hofsøy og Olav Molven.

Brev til NTF 9. desember 1974;
Svar fra NTF 7. april 1975: aksept som seksjon i NTF.

Oslo 17. oktober 1975:
Første ordinære styre ble valgt.

Januar 1985:
Navnet endret til Norsk Endodontiforening – NEF.

2007:
Endodonti ble en godkjent spesialitet.