Velkommen til Norsk Endodontiforening!

Norsk endodontiforening (NEF) er en forening under Den norske tannlegeforening (NTF).

NEF har til oppgave å fremme klinikk, undervisning og forskning innen endodonti.

 

NEFs årsmøte:
«And now what? When accidents happen…A journey in Dental Traumatology»

Tid:  15-16.november 2019
Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo
Program NEF 2019