Velkommen til Norsk Endodontiforening!

Norsk endodontiforening (NEF) er en forening under Den norske tannlegeforening (NTF).

NEF har til oppgave å fremme klinikk, undervisning og forskning innen endodonti.

 

NEFs årsmøte:
«New perspectives in endodontic treatment and prognosis.»

Tid:  9-10.november 2018
Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo
Program NEF 2018

Reklamer